Jeho Svatosti papeži Františkovi

a všem církevním představeným

 

Vaše Svatosti, Vaše Eminence, Vaše Excelence a nejdůstojnější představení všech křesťanských církví,

jakožto zástupci Božího lidu z různých křesťanských církví sjednocených v touze po jednotě křesťanů v pokoře přinášíme v duchu synovské lásky tuto petici za slavení Velikonočních svátků v jednom datu, aby tak mohli všichni křesťané slavit tento svátek v jednotě. S touto peticí také přinášíme svou vroucí modlitbu za její naplnění.

Věříme, že dnešní rozdělení mezi křesťanskými církvemi, je hříchem proti Kristu, který prosil Otce: "Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě›, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal." (Jan 17,20-21). Věříme, že tento nedostatek viditelné jednoty je příčinou beznaděje a neúcty ke křesťanství, a že odvádí mnoho duší od Krista.

Opětovnému sjednocení brání mnoho překážek, ale my věříme, že je zde jeden podstatný krok, který nezahrnuje dogmatické či morální rozdíly, ale přesto bude hlavním krokem směrem ke znovunabytí ztracené jednoty: jednotné datum Velikonoc! Jsme přesvědčeni, že to bude rozhodujícím krokem ke znovunabytí jednoty, té jednoty, která přitáhne mnohé k víře a přinese pokoj tomuto sužovanému světu.

Vroucně se modlíme k Pánu, aby pomohl vám, církevním představeným, najít nejlepší způsob, jak dosáhnout tohoto důležitého kroku. Ujišťujeme vás, že se modlíme za váš úspěch v této věci.

V úctě

Jméno:

Email:


Město:


Země:

 Zaškrtněte tuto kolonku, pokud chcete být informováni o vývoji této petice


Ověřte:

Vložte obsah následujícího obrázku
Prevence automatických spamů