Til Hans Hellighed, Pope Francis
og til alle kirkelige ledere

 

Deres Hellighed, Deres Saligheder, Deres Eminencer, Deres Excellencer og højst ærværdige ledere af alle de kristne kirker,

Som medlemmer af Guds folk fra mange forskellige kristne kirker, forenet i et ønske om kristen enhed, fremfører vi ydmygt i en ånd af hengiven kærlighed denne begæring om at sikre højtideligholdelsen af påsken på én fælles dato således, at alle kristne kan fejre denne fest i enhed. Vi frembærer ligeledes vor inderlige bøn til Gud for at vor begæring må bære frugt.

Vi tror, at den nu værende splittelse mellem de kristne kirker er en synd mod Kristus, som bad til Faderen: ”Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig” (Joh 17:20-21). Vi tror, at manglen på synlig enhed forvolder modløshed og respektløshed for kristendommen og leder mange sjæle væk fra Kristus.

Der er mange hindringer mod denne genforening, men vi tror, der er ét betydningsfuldt skridt, som hverken indebærer moralske eller dogmatiske problemer, men som ikke desto mindre vil være et stort skridt i retning af den mistede enhed: Foreningen af påskedatoerne! Vi tror, at denne handling vil være et afgørende skridt hen imod genforening, en genforening, som vil bevirke, at mange vil komme til tro, og bringe fred til denne hensygnende verden.

Vi vil bede til Herren om, at han vil hjælpe jer, kirkernes ledere, med at finde den bedste måde til at fuldføre dette vigtige skridt på, og vi vil love at bede for, at det vil lykkes.

Med oprigtig højagtelse

Navn:

Email:


By:


Land:

 Venligst kryds denne boks af hvis du vil modtage information om status på underskriftsindsamlingen


Bekræft:

Skriv billedets indhold nøjagtigt som vist herunder
Dette er for at sikre mod spam mails