Miért nem tudunk egyetlen számítási módszerben megegyezni?

A Húsvéti dátum eltérésének nem dogmatikai, vagy teológiai, pusztán időszámítási oka van!

Megosztottságunk bűnétől, Jézus misztikus módon szenved, mivel nem engedjük meg Szentlelkének, hogy megvalósítsa az egységet, amit Jézus már megszerzett Kínszenvedése, Halála, és Feltámadása által az Ő Családjának. Ha módunkban állna tenni valamit az egységes Húsvéti dátumért, hogy a Keresztények az egész világon együtt ünnepeljék az Úr Feltámadását - vajon megtennénk-e?

Ha erre a kérdésre "igen" a válaszod, akkor kérlek, olvasd tovább, és döntsd el, hogy készen állsz-e egyetlen apró gesztusra, amellyel kinyilvánítod a véleményed, és amely hozzájárul a megosztottságtól szenvedő Egyház sebeinek gyógyulásához.

Tégy egy apró lépést az egység irányába

Első lépés: Aláírásokat gyűjtünk egy általános petícióhoz, amelyhez egymillió aláírásra számítunk.

Második lépés: Az aláírt petíciót és egy előre megfogalmazott levelet az erre vállalkozó személyek továbbítják püspöküknek, ill. az egyes felekezeti vezetőknek, hiszen az ő illetékességi körükbe tartozik ez a kérdés.

Hogyan számít a szavazatom és mit érhet el ez a petíció?

A OneDate internetes oldal célja, hogy a világiak gyakorolhassák keresztségi kegyelmüket, amit Isten kinyilatkoztatott az 1Péter 2, 9-10-ben, “Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Ti valamikor nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok; régen nem nyertetek kegyelmet, most pedig irgalomra találtatok.” Ez természetesen nem érvényteleníti Isten másik karizmáját, amit a felszentelt püspököknek, vagy más felekezetek vezetőinek ad, de világiak is gyakorolják Istentől kapott keresztségi karizmájukat.

“A világi híveknek azon a címen kötelességük és joguk az apostolkodás, hogy egységben vannak Krisztussal, a fővel. Akiket a keresztség Krisztus titokzatos testébe oltott, a bérmálás pedig a Szentlélek erejével megerősített, azokat maga az Úr rendeli az apostolkodásra.” (A II. Vatikáni Zsinat APOSTOLICAM ACTUOSITATEM kezdetű dekrétuma a világi hívek apostolkodásáról, 3. paragrafus).

A világ Keresztényeinek ezen petíciója nem más, mint apostoli tevékenységük gyakorlása Krisztus Egyházának életében.

“ Krisztus, a nagy Próféta, aki életének tanúságával és szavainak erejével hirdette meg az Atya országát, dicsőségének teljes kinyilvánulásáig betölti prófétai küldetését, nem csupán a Hierarchia által, mely az ő nevében és hatalmával tanít, hanem a világi hívek által is, akiket tanúnak állít, és a hit érzékével (sensus fidei) és a szó kegyelmével ellát (vö. ApCsel 2,17-18; Jel 19,10)” (A II. Vatikáni Zsinat LUMEN GENTIUM kezdetű dogmatikus konstitúciója az Egyházról, 35. paragrafus).

A laikusok együtt gyakorolják tanítói (prófétai) szerepüket a vezetőkkel, Krisztus egyházának életében. Ez a petíció is a laikusok megnyilvánulása szerte az egész világon.

Tehát nem csupán a szándékunk komolyságát igazoló aláírásokra van szükség, hanem arra is, hogy a különböző felekezetek tagjai továbbítsák ezt a petíciót saját egyházi vezetőik részére. Mindezt abban a reményben, hogy így elindul bennük és általuk a változás. Továbbá így mutathatjuk meg a Krisztus-hívők vágyát szívük egységének kinyilvánítására, hogy ezt a nagy ünnepet, egyetlen Keresztény családként ünnepeljék, nem elkülönülten, szétszakadva és megosztottságban.

Mindenkit, aki aláírta a petíciót , és kért tájékoztatást, e-mailben fogunk értesíteni a jelentős 'mérföldkövek' eléréséről, pl. a 10.000 v. 100.000 aláírás összegyűjtéséről. Megfelelő számú aláírás esetén azok az önkéntesek, akik erre jelentkeztek, felvehetik a kapcsolatot a helyi püspökkel, vagy az egyéb felekezetek vezetőivel. Megkaphatják a OneDate.org egységes levelét, hogy elvigyék egyházi elöljáróiknak. A püspökök, vagy más felekezetek vezetői kezében van a lehetőség, hogy végrehajtsák a változást és az ő hatáskörükbe tartozik az Egyház tagjainak ez a kérése. Ezután mindannyiuk személyes felelőssége lesz (bármely felekezethez is tartozzunk), hogy a püspököktől, vagy más felekezeti vezetőktől tájékoztatást kérjünk arról, hogy milyen lépéseket tettek. Ha mindenki megteszi ezt a két egyszerű lépést, akkor valóban hatékonyan munkálkodunk az Egységért.

Kapcsolatba léptünk különböző ökumenikus és Egyházi weboldalakkal és blogokkal, hogy minél többen tudomást szerezzenek erről a petícióról, az alábbi weboldalt linkelve.

Azzal is segíthettek, ha a weboldalt linkelve elhelyezitek a saját weboldalatokon, és/vagy tájékoztatjátok barátaitokat a petíció létezéséről és bátorítjátok őket, hogy írják alá.

Mindezeket ki kell egészítenünk azzal, hogy az Egyház minél több tagjában tudatosítjuk a Húsvét közös dátumának fontosságát, és kérjük az imádságaikat, hogy Keresztény egyházi vezetőink megkapják a szükséges kegyelmeket az Egységes Húsvéti Dátum megalkotásához.

Két milliárd keresztény él a világon. Jézus mindannyiunknak feladatot adott, amellyel hozzájárulhatunk e két milliárd Keresztény ember egységéhez. A Húsvét egy napon történő ünneplését kérő petíció aláírásával a Keresztények szerte a világon egy konkrét lépést tehetnek a teljes egységéért annak az egyetlen Egyháznak, amelyet Jézus 2000 évvel ezelőtt alapított.


Tovább olvasom
A OneDate.org lelki háttere

Most aláírom
Aláírásomat adom,
hogy egy időpontban ünnepeljük a Húsvétot