Proč hlasovat pro společné slavení Velikonoc v jednom termínu?

Jednoduše proto, že jako jedna rodina křesťanů jsme v této věci rozděleni a toto naše rozdělení je hřích. Pokud se nemůžeme dohodnout na slavení Zmrtvýchvstávní v jeden den, jak bychom mohli být znamením Míru a Jednoty pro svět?

“Obracím se na vás, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste byli všichni jednotni a aby mezi vámi nebyli žádné rozbroje, ale abyste byli jednotni stejné mysli a stejného mínění.” (1Kor. 1:10)

“Ale protože znal jejich myšlení, řekl jim, Každé království vnitřně rozdělené pustne a rozdělený dům chátrá”(Lukáš 11:17)

“Nemodlím se jen za ně, ale také za ty, kteří uvěří skrze jejich slovo, aby všichni byli jedno. Tak jako Ty Otče, přebýváš ve Mně a Já v Tobě, aby také oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi Mne poslal.” (Jan 17:20-21)

“Kdokoliv ví, co je správně a nečiní to, hřeší.” (Jakub 4:17)

Číst více
Co můžeme udělat?

Hlasovat nyní
Hlasujte pro společné slavení Velikonoc všichni v jednom termínu