Do Jego Świątobliwości, Pope Francis
i do wszystkich przywódców Kościoła

Wasza Świątobliwości, Wasze Eminencje, Wasze Ekscelencje i najbardziej Wielebni Dostojnicy Kościołów Chrześcijańskich,

W duchu synowskiej miłości, my jako członkowie Ludu Bożego z różnych kościołów chrześcijańskich, zjednoczeni w pragnieniu jedności Chrześcijan, zanosimy Wam pokornie tę petycję, ażeby zapewnić celebrowanie Wielkanocy w jednej wspólnej dacie,  tak aby wszyscy Chrześcijanie mogli obchodzić to święto zjednoczeni. Razem z tą petycją zanosimy żarliwą modlitwę o jej wysłuchanie.

Wierzymy w to, że obecny podział pomiędzy kościołami chrześcijańskimi jest grzechem przeciwko Chrystusowi, który modlił się do Ojca: 'Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.' (J 17:20-21). Wierzymy, że ten widoczny brak jedności powoduje niesmak i brak szacunku dla Chrześcijaństwa oraz oddala od Chrystusa wiele dusz.

Wiele przeszkód stoi na drodze temu zjednoczeniu, jednak wierzymy że jest jeden istotny krok przeciwko któremu nie ma żadnych moralnych lub dogmatycznych przeszkód, a który będzie znaczącym krokiem ku jedności: Zjednoczenie Dat Wielkanocy! Wierzymy, że ten akt będzie decydującym krokiem w kierunku zjednoczenia, zjednoczenia które przyprowadzi wielu do wiary i przyniesie pokój na ten cierpiący świat.

Będziemy modlić się żarliwie do Pana, żeby pomógł Wam, dostojnikom kościołów, znaleźć najlepszą drogę żeby osiągnąć ten ważny krok i zobowiązujemy się modlić za to, żeby Wam się to udało.

Szczerzy i oddani,

Imię i nazwisko:

Email:


Miejscowość:


Kraj:

 Proszę zaznacz, jeżeli chcesz być informowany/a o postępach w sprawie tej petycji


Weryfikacja:

Wpisz zawartość poniższego obrazka
Zapobiega to zautomatyzowanemu spamowi