Dlaczego mam podpisywać petycję o wspólnym obchodzeniem świąt Wielkanocy?

To proste, dlatego że jako jedna chrześcijańska rodzina jesteśmy podzieleni w tej kwestii, a nasz rozłam jest grzechem. Jeśli nie możemy się zgodzić co do wspólnego celebrowania Świąt Wielkanocy, to jak możemy być znakiem Pokoju i Jedności dla świata?

“A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.” (1 Kor 1,10)

“On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali”(Łk 11,17)

“Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” (J 17,20-21)

“Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.” (Jk 4,17)

Czytaj Dalej
Co możemy zrobić?

Podpisz Teraz
Podpisz się pod petycją o wspólną datę Wielkanocy